top of page

REKVALIFIKAČNÍ KURZ

KOSMETIČKA

Máte na výběr jednu ze 3 možností zde uvedených. Pro výkon profese kosmetička a získání Živnostenského listu jsou všechny tyto možnosti legislativně rovnocenné. Liší se pouze délkou vzdělávání pro obor kosmetička a tudíž i cenou.

Rekvalifikační kurz KOSMETIČKA

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství ČR se státní zkouškou PROFESNÍ KVALIFIKACE, autorizace Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Obdržíte osvědčení o rekvalifikaci / o profesní kvalifikaci, na které je možné ihned získat Živnostenský list bez roční praxe a odborného zástupce / garanta, platí v celé EU.     

             

Délka: Alternativní průběh


Počet klientů v kurzu: maximálně 2
Forma : 

a/ Denní  - 8 týdnů, celé tělo 10 týdnů
               

b/ Víkendová - 12 víkendů, celé tělo 14 víkendů


Termíny: dle dohody a dle Vašich požadavků
Místo konání: Praha 6, Praha 9, Šestajovice


Rekvalifikační kurz je určen zejména pro zájemce - laiky, kteří chtějí získat kompletní znalosti v oboru kosmetička. Absolvent kurzu je dokonale připraven pro profesi kosmetička i podnikání v oboru. Pro zájemce je BEAUTY CENTER PRAHA  připraveno poskytnout poradenství pro úspěšné založení vlastní praxe (živnosti). Celou výuku vedou zkušené lektorky, které mají mnoholetou praxi v oboru a pro svou práci užívají materiály světových kosmetických firem. Zdravovědu a dermatologii přednáší lékařka. Vstupním předpokladem je dle jurisdikce České republiky středoškolské vzdělání; resp.minimálně vyučení v libovolném oboru.


Cena rekvalifikačního kurzu zahrnuje:

 • kompletní teoretickou výuku oboru,

 • praktické ověření osvojených znalostí,

 • základy zdravovědy,

 • seminář o dermatologii,

 • souhrnný studijní materiál - certifikované učebnice, praktický výukový materiál, náklady spojené s prvním výkonem závěrečné zkoušky,

 • Certifikát (osvědčení) s celostátní a časově neomezenou platností, který je základním legislativním požadavkem pro výkon profese kosmetičky platný v celé EU.

V kurzu se vyučuje: Kompletní kosmetické ošetření, čištění pleti, aplikace krémů a masek, úprava obočí, masáž, diagnosa pleti, barvení řas a obočí. Dále se vyučují základy anatomie, dermatologie, kosmetické materiály, komunikace s klientem, základy podnikání, hygiena. V ceně kurzu je zahrnuta zkouška z profesní kvalifikace.
Při nástupu do kurzu je třeba doložit: OP, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  - Vysvědčení nebo Výučního listu, zdravotní průkaz, doklad o zaplacení.
Doplňující informace:
V ceně je zahrnuta teoretická i praktická část výuky, spotřební materiál používaný při výuce (krémy, masky atd.), studijní materiály, které zůstávají frekventantům kurzu i po jeho dokončení. V ceně je zahrnuta i závěrečná praktická a teoretická rekvalifikační zkouška, po jejímž úspěšném složení obdržíte celostátně platné osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu.A v ceně je taktéž státní zkouška z PROFESNÍ KVALIFIKACE / s autorizovanou osobou /. Při předložení Certifikátu z této zkoušky Živnostenskému úřadu obdržíte Živnostenský list bez roční praxe a bez odborného zástupce / garanta.


CENY rekvalifikačního kurzu na dotaz

PŘIHLÁŠKA ke stažení.
 

Down Kosmticka

Přípravný kurz + státní zkouška z profesní kvalifikace KOSMETIČKA


Získáte osvědčení o profesní kvalifikaci, na které je možné ihned získat Živnostenský list, platí v celé EU.  

Délka: 7 - 10 lekcí v rozpětí 14 dní až 2 měsíce


Počet klientů v kurzu: maximálně 2
Forma: 

a/ denní
b/ víkendová

Termíny: dle dohody a Vašich požadavků
Lokalita: Praha 6, Praha 9


Přípravný kurz je určen zejména pro zájemce- laiky, kteří chtějí získat základní znalosti v oboru kosmetička. Absolvent kurzu je dokonale připraven pro profesi kosmetička i pro podnikání v oboru. Pro zájemce je BEAUTY CENTER PRAHA  připraveno poskytnout poradenství pro úspěšné založení vlastní praxe (živnosti). Celou výuku vedou zkušené lektorky, které mají mnoholetou praxi v oboru a pro svou práci užívají materiály světových kosmetických firem.Kurz je určen klientům se všemi stupni vzdělání,tedy i klientům se základním vzděláním.

Cena rekvalifikačního kurzu zahrnuje:

 • kompletní teoretickou výuku oboru,

 • praktické ověření osvojených znalostí,

 • základy zdravovědy,

 • praktický výukový materiál,

 • náklady spojené s prvním výkonem závěrečné zkoušky (kód 69-030 M). která je základním legislativním požadavkem pro výkon profese kosmetičky, platný v celé EU.


V kurzu se vyučuje:

Kompletní kosmetické ošetření, čištění pleti, aplikace krémů a masek, úprava obočí, masáž, diagnosa pleti, barvení řas a obočí. Dále se vyučují základy líčení.Kosmetické materiály, komunikace s klientem, základy podnikání, hygiena. V ceně kurzu je zahrnuta zkouška z profesní kvalifikace a příprava na ní.


Doplňující informace:
V ceně je zahrnuta teoretická i praktická část výuky, spotřební materiál používaný při výuce (krémy, masky atd.), studijní materiály, které zůstávají frekventantům kurzu i po jeho dokončení. V ceně je zahrnuta i závěrečná praktická a teoretická rekvalifikační zkouška, po jejímž úspěšném složení obdržíte celostátně platné osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu. A v ceně je taktéž státní zkouška z Profesní kvalifikace / s autorizovanou osobou/. Při předložení Certifikátu z této zkoušky Živnostenskému úřadu obdržíte Živnostenský list bez roční praxe a bez odborného zástupce – garanta.


CENY přípravného kurzu včetně zkoušky z profesní kvalifikace na dotaz

PŘIHLÁŠKA ke stažení.

Pro více informací nám napište nebo volejte 602 206 546 (stačí jen prozvonit, ozveme se vám zpět).

Státní zkouška z profesní kvalifikace KOSMETIČKA


Na osvědčení o ni je možné ihned získat Živnostenský list bez praxe a odborného zástupce / garanta.

Délka: 6 hodin
Forma: 

a/ denní
b/ víkendová

Termíny: dle dohody a Vašich požadavků. Sjednání termínu je nutné minimálně 10 dní před termínem zkoušky.
Lokalita: Praha 6, Praha 8

Státní zkouška z profesní kvalifikace KOSMETIČKA - kód  69 -030 M je autorizovaná MZ ČR.
Ministerstvo zdravotnictví ČR jako autorizující orgán, věcně příslušný podle ustanovení § 9 odst.1 zákona č.179/2006 Sb.,o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,, zákon č.179/2006 Sb."), ve spojení s ustanovením § 10 zákona č.2/1969 Sb. 
Na zkoušku se můžete připravit v jakémkoliv rekvalifikačním nebo přípravném kurzu v ČR. Můžete se připravit i zcela samostatně.  
Zkouška je písemná,ústní a praktická. Podklady pro přípravu na zkoušku jsou zahrnuty v ceně poplatku za tuto zkoušku.

Cena dohodou. Kontaktujte nás ZDE.

PŘIHLÁŠKA ke stažení.

bottom of page